Duck hunt

[Hay] Truyện ma Đạo sĩ tản mạn kì (full)

[Hay] Truyện ma Đạo sĩ tản mạn kì (full) [Một trong những câu chuyện ma dài kì mà Ad thấy...

Truyện Ma

21:36 - 09/01/2016

Truyện có thật: Bỏ bùa

Truyện có thật: Bỏ bùa Nhắc đến Long, cậu ta cũng là một độc giả của cu...

Truyện Ma

21:36 - 09/01/2016

Truyện ma: Trò chơi ác nghiệt

Truyện ma: Trò chơi ác nghiệt Trò chơi ác nghiệt Có thể những dòng sau đây các...

Truyện Ma

21:35 - 09/01/2016

Truyện có thật: Chuyện ở làng

Truyện có thật: Chuyện ở làng Cách nay lâu lắm rồi, ở xóm tôi, người ta hay kể...

Truyện Ma

21:32 - 09/01/2016

Chuyên mục chính
Bài viết đề xuất

Căn nhà ma audio

Căn nhà ma audioTôi tìm đến địa chỉ ghi trên mảnh giấy thì có một ...

Truyện Ma Audio

22:43 - 28/12/2015

Cấm hút thuốc

Cấm hút thuốc - Vợ cậu có cấm cậu hút thuốc lá...

Truyện Cười

22:59 - 26/12/2015

Không đạt

Không đạt Một chàng trai trở về nhà sau cu...

Truyện Cười

19:12 - 26/12/2015

Trọc đầu đi cắt tóc

Trọc đầu đi cắt tóc “Hãy đến với cửa hàng cắt tóc củ...

Truyện Cười

22:52 - 26/12/2015

Đêm không trăng audio mp3

Đêm không trăng audio mp3Cả đêm hôm đó ba người bọn tôi phải ở lại canh chi...

Truyện Ma Audio

09:29 - 29/12/2015