XtGem Forum catalog

Tiếng đàn khuya Full audio mp3

Tiếng đàn khuya Full audio mp3Ông tôi thường nói rằng mỗi lần trong làng có một ...

Truyện Ma Audio

21:24 - 28/12/2015

Chiếc bóng Full audio mp3

Chiếc bóng Full audio mp3Vừa đi tôi vừa có cảm giác như ai đó đang theo dõi...

Truyện Ma Audio

21:21 - 28/12/2015

Giếng oan hồn Full audio mp3

Giếng oan hồn Full audio mp3Tôi không biết cái giếng ở đầu làng tôi nó có từ b...

Truyện Ma Audio

21:16 - 28/12/2015

Hồn ma tìm chồng Full audio mp3

Hồn ma tìm chồng Full audio mp3Cô gái trẻ đã bị sát hại ngay trong đêm trước ngày...

Truyện Ma Audio

20:58 - 28/12/2015

Chuyên mục chính
Bài viết đề xuất

Đôi tay của mẹ

Đôi tay của mẹChàng thanh niên từ từ lau sạch đôi bàn tay của mẹ...

Truyện Ngắn

02:48 - 23/12/2015

Mua đi bán lại một đám đông

Mua đi bán lại một đám đôngHọ buồn. Cái buồn gần như không giải tỏa được. Nỗi...

Truyện Ngắn

02:14 - 23/12/2015

Vô địch thế giới về sự thông minh..

Vô địch thế giới về sự thông minh.. Vì lý do không ai chịu nhường ai...

Truyện Cười

19:09 - 26/12/2015

Đọc truyện ma- DIỄM QUỶ

Đọc truyện ma-  DIỄM QUỶ Chương 1: Chương 1 “Nguyên nhân gây ra cố sự vốn...

Truyện Ma

10:13 - 10/01/2016

Đi mãi rồi cũng quay về

Đi mãi rồi cũng quay vềMồi được xác định là đôi trai gái đang đèo nhau tr...

Truyện Ngắn

13:17 - 23/12/2015