The Soda Pop

Viên cuối cùng


Peter gia nhập quân đội lúc 18 tuổi, nhưng dù huấn luyện thế nào, cậu ta cũng không thể bắn súng trúng đích. Một hôm, trong một buổi tập, Peter nhắm mục tiêu bắn 9 lần, nhưng đều không trúng. Viên sĩ quan thất vọng nói:
- Peter, anh thật là vô vọng! Thôi đừng bắn phí viên đạn cuối cùng nữa. Đi ra sau tường kia và dùng viên đạn đó mà tự bắn vào mình.
- Peter xấu hổ quá. Anh đi ra sau tường. Một vài giây sau, viên sĩ quan và các tay lính trẻ nghe thấy một tiếng súng.
- Trời ơi, thằng đần độn ấy tự bắn vào mình thật à?, Viên sĩ quan thốt lên.
- Ông lo lắng chạy ra phía sau tường, nhưng không như ông nghĩ, Peter chẳng làm sao cả.
- Peter sợ sệt nói: Xin lỗi, tôi lại bắn trượt..
Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Đọc truyện ma- Chuyện tâm linh làng tôi

Đọc truyện ma- Chuyện tâm linh làng tôi Một ngày mưa khoảng tháng 11.Trong khung cảnh âm...

Truyện Ma

09:36 - 10/01/2016

Đọc truyện ma- Canh Bạc

Đọc truyện ma- Canh Bạc Trời nắng như đổ lửa, ánh nắng cháy bỏng phủ trê...

Truyện Ma

09:41 - 10/01/2016

Chỉ đủ tiền ngủ trên mây

Chỉ đủ tiền ngủ trên mây Một du khách vào khách sạn hỏi g...

Truyện Cười

19:03 - 26/12/2015

Hình phạt nhẹ nhàng nhất..

Hình phạt nhẹ nhàng nhất..  Một người phạm nhiều tội lỗi kh...

Truyện Cười

21:14 - 26/12/2015