Hiện tại và tương lai


- Mai: nhìn bạn là tôi đoán tương lai bạn sẽ là bậc thầy về sử dụng phao cứu sinh.
- Tùng: Vậy ư.
- Mai: Ừ thì cứ nhìn ông sử dụng phao trong giờ kiểm tra thì tui đoán ra ngay!

Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Cây, Lá và Gió

Cây, Lá và GióTừ năm 2003, có một câu chuyện được gửi đăng và ch...

Truyện Ngắn

12:33 - 23/12/2015

Nhớ thầy

Nhớ thầyTôi còn nhớ như in hình hài thầy tôi nằm đó, trên ...

Truyện Ngắn

09:35 - 23/12/2015

Người vợ tuyệt vời

Người vợ tuyệt vời Hai người bạn nói chuyện với nha...

Truyện Cười

20:28 - 26/12/2015

Đọc Truyện Ma – Nước Mắt Cải Vong

Đọc Truyện Ma – Nước Mắt Cải Vong Vội giật chiếc mũ đang đội trên đầu mình mà quạt...

Truyện Ma

09:12 - 10/01/2016


XtGem Forum catalog