XtGem Forum catalog

Đi Đâu??


Má ơi! Các ông mục sư khi chết lên thiên đàng phải không?
Ừ! Phải đấy con.
Vậy con sư tử khi chết thì sao?
Nó là giống ăn thịt người, phải xuống địa ngục đền tội.
Vậy thì con sư tử ăn thịt ông mục sư khi chết nó đi đâu?
? ? ?
Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Hãy luôn mơ ước và hy vọng

Hãy luôn mơ ước và hy vọng Ngày xưa có 3 cái cây mọc gần nhau trong rừng. C...

Truyện Ngắn

08:56 - 23/12/2015

Huấn luyện tốt

Huấn luyện tốt Nhà bác học nuôi 2 con chuột, hu...

Truyện Cười

21:59 - 26/12/2015

Mái tóc

Mái tócAnh nhìn kỹ bức tranh mới: bên bình hoa cúc lẻ loi...

Truyện Ngắn

13:44 - 23/12/2015

Bị tiền bao vây

Bị tiền bao vây Trong chiến luỹ, để động viên bi...

Truyện Cười

19:07 - 26/12/2015

Đối thoại về hạnh phúc

Đối thoại về hạnh phúcKể lại từ cuộc đối thoại thoảng qua nhưng sâu sắc,...

Truyện Ngắn

09:18 - 23/12/2015