Ring ring

Ý nghĩa của cuộc Chiến tranh nông dân Đức.

Là một sự kiện lịch sử lớn lao, biểu hiện tinh thần đấu tranh quyết liệt.



- Là một sự kiện lịch sử lớn lao, biểu hiện tinh thần đấu tranh quyết liệt và khí phách anh hùng của nông dân Đức chống lại chế độ phong kiến.



- Báo hiệu sự khủng hoảng, suy vong của chế độ phong kiến ở châu Âu.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+






Tìm Kiếm
Chuyên mục chính