Teya Salat

Tính chất hóa học của oxi - lưu huỳnh

Oxi và lưu huỳnh là những nguyên tố phi kim có tính oxi hóa mạnh, trong đó oxi là chất oxi hóa mạnh hơn lưu huỳnh.Tính chất hóa học :1. Oxi và lưu huỳnh là những nguyên tố phi kim có tính oxi hóa mạnh, trong đó oxi là chất oxi hóa mạnh hơn lưu huỳnh.- Oxi oxi hóa hầu hết các kim loại (trừ Au, Pt, Ag), nhiều phi kim và nhiều hợp chất hóa học.Thí dụ :   3Fe + 2O2 img Fe3O4              4P + 5O2  img   2P2O5              C2H5OH + 3O2 img 2CO2 + 3H2O-Lưu huỳnh oxi hóa nhiều kim loại và hiđro ở nhiệt độ cao.     2Al + 3S img Al2S3 ;     H2 + S img H2S    S + O2 img SO2.2. Khác với oxi, lưu huỳnh còn thể hiện tính khử khi tác dụng với những chất có độ âm điện lớn hơn như O, F.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính