Polaroid

Read - Đọc - Unit 9 - Trang 83 - Tiếng Anh 8 - Lớp 8

Choose a correct case for each of the following treatments.imgChoose a correct case for each of the following treatments.a)     The victim should not sit or stand.b)     Victim cannot drink wine or beer.c)     The victim’s head should be below the level of the heart.d)   You should ease the pain with ice or cold water packs.e)    The victim should drink a cup of tea when reviving.    A. Faintine    B.Shock    C. Burns

<table>

<tbody>

<tr>

<td>

Trường hợp</td>

<td>

Sơ cứu</td>

</tr>

<tr>

<td>

Ngất xỉu</td>

<td>

- Để bệnh nhân nằm thẳng.- Không cho bệnh nhân ngồi hoặc đứng.- Cho nằm đầu thấp hoặc nâng chân cùa bệnh nhân cao hơn so với mặt phẳng cùa tim.</td>

</tr>

<tr>

<td>

 </td>

<td>

- Không để nạn nhân lạnh.</td>

</tr>

<tr>

<td>

 </td>

<td>

-Khi nạn nhân tỉnh lại thì cho uống môt tách trà</td>

</tr>

<tbody>

</table>

<table>

<tbody>

<tr>

<td>

Sốc</td>

<td>

-      Không làm bệnh nhân quá nóng với chăn và áo choàng ngoài.-      Không cho bệnh nhân ăn hoặc uống bất cứ thứ gì.-    Không cho bệnh nhân uống thuốc hoặc rượu.</td>

</tr>

<tr>

<td>

Bỏng</td>

<td>

-      Lập tức làm lạnh vết bỏng để hạn chế tối đa tổn thương mô.-       Cho vòi nước lạnh chảy trên vùng bị tổn thương (nêu có thể)-    Giảm đau với túi chườm đá hoặc nước mát.-    Dùng gạc vô trùng dày băng vết thương lại</td>

</tr>

<tbody>

</table> Em hãy chọn trưòng hợp cấp cứu đúng cho mỗi cách điều trị sau đây:a. A (Fainting)                    b. B (Shock)c. A (Fainting)                    d. c (Burns)                 e. B (Fainting)

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính