XtGem Forum catalog

Nguyên nhân nào dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai ?

Mâu thuẫn giữa các nước tư bản lớn về vấn đề thị trường.+ Mâu thuẫn giữa các nước tư bản lớn về vấn đề thị trường.+ Thái độ của các nước tư bản lớn và Liên Xô đối với phe phát xít : Anh, Pháp theo đuổi chính sách thoả hiệp, dung dưỡng, muốn mượn tay Đức để tiêu diệt Liên Xô ; Mĩ giữ vai trò trung lập trước các cuộc xung đột quan sự bên ngoài nước Mĩ; Liên Xô kí với Đức Hiệp ước không xâm phạm (8-1939)

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính