Snack's 1967

Mật độ dân số cao ở Đồng bằng sông Hồng có những thuận lợi và khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế- xã hội (sgk trang 73).

+ Những thuận lợi:+ Những thuận lợi:- Có nguồn lao động dồi dào, thuận lợi để phát triển các ngành sử dụng nhiều lao động, là lợi thế để thu hút đầu nước ngoài.- Có thị trường tiêu thụ lớn tại chỗ kích thích sản xuất phát triển.+ Những khó khăn:Mật độ dân số cao ở đồng bằng sông Hồng đã gây nhiều sức ép đến:- Giải quyết việc làm, y tế, giáo dục,…, nâng cao chất lượng cuộc sống của dân cư.- Sản xuất lương thực, thực phẩm (bình quân đất canh tác trên đầu người thấp).- Tài nguyên, môi trường.- An ninh, trật tự xã hội.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính