XtGem Forum catalog

Lý thuyết về sắt (Fe)

Sắt có Z =26 thuộc nhóm VIIIB, chu kì 4 của bảng tuần hoàn.- Sắt có Z =26 thuộc nhóm VIIIB, chu kì 4 của bảng tuần hoàn.- Cấu hình electron của Fe : [Ar]3d64s2 ;       Fe2+ : [Ar]3d6   ;    Fe3+ : [Ar]3d5.- Số oxi hóa : +2, +3.- Tính chất vật lí : có màu trắng, hơi xám, dẻo, dễ rèn, nóng chảy ở nhiệt độ 1540oC,   D =7,9 g/cm3, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt, có tính nhiễm từ.- Tính chất hóa học đặc trưng của sắt : Tính khử trung bình (tác dụng với oxi, lưu huỳnh, clo,nước, dung dịch axit, dung dịch muối).+ Với chất oxi hóa yếu :           Fe -> Fe2+ + 2e.+ Với chất oxi hóa mạnh :       Fe -> Fe3+ + 3e.+ Fe thụ động với H2SO4 và HNO­­3 đặc nguội. 

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính