Old school Easter eggs.

Lý thuyết về đồng và hợp chất của đồng

Đồng thuộc nhóm IB, có chu kì 4, có số hiệu nguyên tử là 29.1. Đồng- Đồng thuộc nhóm IB, có chu kì 4, có số hiệu nguyên tử là 29.- Cấu hình electron nguyên tử của Cu : [Ar] 3d104s1 ;  Cu+ :  3d10  ;  Cu2+ : 3d9 .- Tính chất vật lí : là kim loại màu nâu đỏ, dẻo, dễ kéo sợi và dát mỏng, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt.Hợp kim của đồng như đồng thau (Cu – Zn) ; đồng bạch (Cu–Ni) ; đồng thanh(Cu – Sn) ;… có rất nhiều ứng dụng trong công nghiệp và đời sống.- Tính chất hóa học : là kim loại có tính khử yếu [tác dụng với phi kim (O2,S,Cl­2), dung dịch muối (Ag+, Hg2+), axit có tính oxi hóa mạnh: H2SO4 đặc nóng; HNO3].2. Một số hợp chất của đồng-CuO : là chất rắn màu đen ;  có tính oxi hóa; được điều chế bằng cách nhiệt phânCu(OH)2, Cu(NO3)2, CuCO3, Cu(OH)2,…- Cu(OH)2 : là chất rắn màu xanh ; có tính bazơ, không tan trong nước nhưng tan dễ trong dung dịch axit, tan trong dung dịch NH3 tạo ra nước Svayde ; được điều chế từ dung dịch muối đồng (II) và dung dịch bazơ.- CuSO4 dạng khan là chất rắn màu trắng, trạng muối hidrat CuSO4.5H2O có màu xanh.  

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính