Pair of Vintage Old School Fru

Lý thuyết về căn bậc hai

Căn bậc hai số học\r\n\r\nCăn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho x2 = a.\r\nSố dương a có đúng hai căn bậc hai là hai số đối nhau: Số dương kí hiệu là √a và số âm kí hiệu là -√a.\r\nSố 0 có đúng một căn bậc hai là chính số 0, ta viết √0 = 0.Căn bậc hai số học

        Ở lớp 7, ta đã biết:Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho x2 = a.

Số dương a có đúng hai căn bậc hai là hai số đối nhau: Số dương kí hiệu là √a và số âm kí hiệu là -√a.

Số 0 có đúng một căn bậc hai là chính số 0, ta viết √0 = 0.

          ĐỊNH NGHĨA              Với  số dương a, số √a được gọi là căn bậc hai số học của a.              Số 0 cũng được gọi là căn bậc hai số học của 0.         Chú ý. Với a ≥ 0, ta có:            Nếu x = √a thì x ≥ 0 và x2  = a;            Nếu x ≥ 0 và x2  = a thì x = √a.         Ta viết                x = √a

x ≥ 0 và x2  = a       2. So sánh các căn bậc hai số học          Ta đã biết:          Với hai số a và b không âm, nếu a < b thì √a < √b.          Ta có thể chứng minh được:          Với hai số a và b không âm, nếu √a < √b thì a < b.          Như vậy ta có định lí sau đây.          ĐỊNH LÍ     Với hai số a và b không âm, ta có:a < b  √a < √b.   

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính