Pair of Vintage Old School Fru

Lý thuyết về căn bậc ba.

Từ các tính chất trên, ta cũng có các quy tắc đưa thừa số vào trong, ra ngoài dấu căn bậc ba, quy tắc khử mẫu của biểu thức lấy căn bậc ba và quy tắc trục căn bậc ba ở mẫu:Lý thuyết về căn bậc baTóm tắt kiến thức:1. Căn bậc ba của một số a là số x sao cho imgCăn bậc ba của số a được kí hiệu là imgNhư vậy imgMọi số thực đều có căn thức bậc ba.2. Các tính chất:a) imgb) imgc) Với img, ta có img3. Từ các tính chất trên, ta cũng có các quy tắc đưa thừa số vào trong, ra ngoài dấu căn bậc ba, quy tắc khử mẫu của biểu thức lấy căn bậc ba và quy tắc trục căn bậc ba ở mẫu:a) imgb) imgc) Áp dụng hằng đẳng thức img ta có img Do đóimg

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính