pacman, rainbows, and roller s

Lý thuyết tính chất hoá học của kim loại

I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA KIM LOẠII. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI1. Tác dụng với phi kima) Tác dụng với oxi: Hầu hết kim loại (trừ Au, Pt, Ag,...) tác dụng với oxi ở nhiệt độ thường hoặc nhiệt độ cao, tạo thành oxit.b) Tác dụng với phi kim khác (Cl.,, S,...): Nhiều kim loại tác dụng với nhiều phi kim, tạo thành muối.2. Tác dụng với dung dịch axitNhiều kim loại tác dụng với dung dịch axit (HCl,...) tạo thành muối và H2.3. Tác dụng với dung dịch muốiKim lọại hoạt dộng mạnh hơn (trừ Na, K, Ba,...) tác dụng với muối của kim loại yếu hơn, tạo thành muối và kim loại mới.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính