Old school Easter eggs.

Lý thuyết tia X

Khi chùm êlectron nhanh

<li>Khi chùm êlectron nhanh (tức là có năng lượng lớn) đập vào một vật rắn thì vật đó phát ra tia X</li>

<li>Tia X là sóng điện từ có bước sóng từ 10-11 m đến 10-8 m.</li>

<li>Tia X có khả năng đâm xuyên mạnh, có tác dụng làm đen kính ảnh , làm phát quang một số chất, làm ion hóa không khí và hủy diệt tế bào.</li>

<li>Sóng điện từ, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy. tia tử ngoại và tia X đều có bản chất là sóng điện từ, nhưng chúng có những tính chất và tác dụng khác nhau.</li>
Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính