Lý thuyết luyện tập ankan và xicloankan

1.Ankan1.Ankana)      Phản ứng thế nguyên tử hidro bằng nguyên tử halogenCXH2X+2   + X2  img  CxH2x+1X   +  HXb)      Phản ứng tách:CH3CH2CH3   img    CH2=CHCH3 + CH2=CH2 + CH4 + H2c)       Phản ứng cháy2CXH2X+2   +  (3x+1)O2    →  2xCO2 + 2(x+1) H2Od)      Điều chếTrong phòng thí nghiệm:CXH2X+1COONa + NaOH img  CXH2X+2   + Na2CO3   (với 1 ≤x≤4 )Từ cacbua kim loại để điều chế metan:Al4C3 + 12H2O  →  3CH4 + 4 Al(OH)32. Xicloankana)      Các xicloankan có tính chất tương tự ankan: thế nguyên tử H.b)      Các xicloankan vòng 3 hoặc 4 cạnh có phản ứng cộng mở vòngimgCác xicloankan  vòng 4 cạnh trở lên không làm mất màu dung dịch thuốc tím ở điều kiện thường. 

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính

Old school Easter eggs.