80s toys - Atari. I still have

Lý thuyết dầu mỏ và khí thiên nhiên

I. DẦU MỎI. DẦU MỎ1. Tính chất vật lí: Dầu mỏ là chất lòng sánh, màu nâu đen, không tan trong nước và nhẹ hơn nước.2. Trạng thái tự nhiên và thành phần của dầu mỏ- Trong tự nhiên, dầu mỏ tập trung thành những vùng lởn, ở sâu trong lòng đất, tạo thành các mỏ dầu.Mỏ dầu thường có ba lớp: Lớp khí ở trên, được gọi là khí mỏ dầu hay khí đồng hành, thành phần chính của khí mỏ dầu là metan; Lớp dầu lỏng là một hỗn hợp phức tạp của nhiều loại hiđrocacbon và những lượng nhỏ các hợp chất khác; Dưới đáy mỏ dầu là một lởp nước mặn.3. Các sản phẩm chế biến từ dầu mỏKhi chưng cất dầu mỏ,các sản phẩm được tách ra ở những nhiệt độ khác nhau như: Khí đốt, xăng, dầu thắp, dầu điezen, dầu mazut, nhựa đường.II. KHÍ THIÊN NHIÊNKhí thiên nhiên có trong các mỏ khí nằm dưới lòng đất. Thành phần -hủ yếu của khí thiên nhiên là metan.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính