XtGem Forum catalog

Lý thuyết dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

1. Đồng phân, danh pháp1. Đồng phân, danh pháp-          Công thức tổng quát: RXn-          Phân loại: theo bản chất, số lượng nguyên tử halogen và đặc điểm cấu tạo gốc hidrocacbon-          Bậc của dẫn xuất halogen =bậc C liên kết với X-          Đồng phân: gồm đồng phân mạch cacbon và đồng phân vị trí X-          Tên gọi: + Tên gốc – chức: Tên gốc hidrocacbon + halogen               + Tên thay thế: Số chỉ X- tên X + tên hidrocacbon .2. Tính chất hóa họca) Phản ứng thế nguyên tử halogen XPTTQ: RXn  + nNaOH → R (OH)n + nNaXb) Phản ứng tách HXR1R2CX- CH2R3 → R1R2C =CHR3 + HX (xúc tác: kiềm/ ancol, to) 

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính