XtGem Forum catalog

Lý thuyết Công thức nghiệm của phương trình bậc hai.

Đối với phương trìnhA. Kiến thức cơ bản:Đối với phương trình ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) và biểu thức ∆ = b2 – 4ac:- Nếu ∆ > 0 thì phương trình có hai nghiệm phân biết:x1 = img  và x2 = img- Nếu ∆ = 0 thì phương trình có nghiệm képx1 = x2 = img.- Nếu ∆ < 0 thì phương trình vô nghiệm.Chú ý: Nếu phương trình ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) có a và c trái dấu, tức là ac < 0. Do đó ∆ = b2 – 4ac > 0. Vì thế phương trình có hai nghiệm phân biệt.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính