XtGem Forum catalog

Lý thuyết cấp số nhân

1. Định nghĩa un là cấp số nhân un+1 = un.q, với n ε N*1. Định nghĩaun là cấp số nhân  un+1 = un.q, với n ε N*  Công bội q = img2. Số hạng tổng quát: un = u1.qn-1, (n ≥ 2)3. Tính chất: uk2 = uk-1uk+1 hay |uk| = √uk-1uk+1,  k ≥ 2 4. Tổng n số hạng đầu img; (q ≠ 1).

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính