pacman, rainbows, and roller s

Lý thuyết các hạt sơ cấp

A. TRỌNG TÂM KIẾN THỨCA. TRỌNG TÂM KIẾN THỨCCác hạt sơ cấp gồm:1. Phôtôn2. Các lepton (các hạt nhẹ): có khối lượng từ 0 đến 200me3. Các hađrôn: có khối lượng trên 200mevà được phân thành 3 nhóm con:- Mezôn π ; K : có khối lượng trên 200me, nhưng nhỏ hơn khối lượng nuclôn- Nuclôn p, n- Hipêron có khối lượng lợn hơn khối lượng nuclônNhóm các nuclôn là hipêron còn được gọi là barion

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính