Old school Easter eggs.

Lý thuyết bài toán về chuyển động ném ngang

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾTA. TÓM TẮT LÍ THUYẾTI Khảo sát chuyển động ném ngang+ Chuyển động ném ngang có thể phân tích thành hai chuyển động thành phần theo hai trục tọa độ (gốc O tại vị trí ném, trục Ox hướng theo vectơ vận tốc đầu img , trục Oy hướng theo trọng lực img)+ Chuyển động thành phần theo trục Ox là chuyển động thẳng đều với các phương trình : ax = 0; vx = v0; x = v0.tChuyển động thành phần theo trục Oy là chuyển động rơi tự do với các phương trình : ay  = g ; vy = gt ; y = imggt2II. Xác định chuyển động của vật+ Khử t giữa hai phương trình x = v0t và y = imggt2, ta được phương trình quỹ đạo của vật là y = imgx2 .Như vậy, quỹ đạo của chuyển động ném ngang là đường Parabol.+ Thời gian chuyển động của vật ném ngang bằng thời gian rơi tự do từ cùng một độ cao h và được xác định:y = imggt2   = h  => t = img+ Tầm xa L =  xmax   = v0.t = v0img

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính