Hãy nêu những biểu hiện của địa hình nhiệt đới ẩm gió mùa.

Địa hình của vùng nhiệt đới ẩm gió mùa được biểu hiện.Địa hình của vùng nhiệt đới ẩm gió mùa được biểu hiện bằng sự xâm thực rất mạnh mẽ ở các khu vực địa hình cao và bồi lắng phù sa ở các vùng trũng.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính

XtGem Forum catalog