Old school Easter eggs.

Hãy nêu hậu quả của đường lối \" Ba ngọn cờ hồng\" và \" Đại cách mạng văn hoá vô sản\" đối với Trung Quốc thời kì này.

Nền kinh tế đất nước trở nên hỗn loạn, sản xuất giảm sút.Nền kinh tế đất nước trở nên hỗn loạn, sản xuất giảm sút, đời sống nhân dân điêu đứng, nạn đói xảy ra khắp nơi.Cuộc “Đại cách mạng văn hoá vô sản” đã gây nên tình trạng hỗn loạn trong cả nước và để lại những thảm họa nghiêm trọng trong đời sống vật chất và tinh thần của đất nước và người dân Trung Quốc.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính