XtGem Forum catalog

Hãy lấy ví dụ để chứng minh tác động của con người tới địa hình nước ta.

Ví dụ: Việc phá rừng làm cho.Ví dụ: Việc phá rừng làm cho quá trình bóc mòn ở đồi núi tăng; tạo thêm nhiều dạng địa hình mới (đê sông, đê biển, kênh rạch, hồ chứa nước,…)

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính