Disneyland 1972 Love the old s

Hãy cho biết nguyên nhân của các cuộc phát kiến địa lí.

Do nhu cầu về hương liệu, vàng bạc, thị trường tăng cao.-    Do nhu cầu về hương liệu, vàng bạc, thị trường tăng cao.-    Con đường giao lưu buôn bán qua Tây Á và Địa Trung Hải bị người A Rập độc chiếm.-    Khoa học - kĩ thuật có nhiểu tiến bộ :+ Các nhà hàng hải đã có những hiếu biết, quan niệm đúng đắn vé hình dạng Trái Đất, về đại dương, sử dụng la bàn...+ Kỹ thuật đóng tàu có bước tiến quan trọng, đóng được những tàu lớn có thể đi xa và dài ngày trên các đại dương lớn.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính