XtGem Forum catalog

Facebook cho thêm hình vào Status cũ, hiện chỉ mới trên mobile

Facebook vừa cho một số người dùng truy cập tính năng thêm hình ảnh vào một status cũ. Nếu bạn lỡ đăng một status mà quên bỏ hình ảnh vào, thường thì bạn sẽ phải xóa status đó đi và đăng mới thì mới có thể thêm hình ảnh. Tính năng cho phép thêm hình ảnh vào các status cũ giúp cho bạn dễ dàng thêm hình ảnh mà không phải đăng trạng thái mới, không bị mất các comment của bạn bè. Hiện nay mình chỉ mới có thể thêm hình ảnh khi sử dụng ứng dụng di động, facebook trên nền web chưa cho phép làm điều này.Cụ thể, sau khi các bạn nhấn nút chỉnh sửa, ở phía dưới ô chỉnh sửa có thêm nút biểu tượng camera, các bạn nhấn vào đây để thêm hình, có thể thêm bao nhiêu hình tùy thích, hoặc ngược lại là xóa hình trong status.<a href="http://cdn.ken9x.yn.lt/upload/facebook-cho-them-hinh-vao-status-cu-hien-chi-moi-tren-mobile-0.png" alt="img" /> <font><img onerror="this.src='/images/waiting.gif';" > img <font alt="Facebook cho thêm hình vào Status cũ, hiện chỉ mới trên mobile" width="230"/></a>
Nút biểu tượng thêm hình<a href="http://cdn.ken9x.yn.lt/upload/facebook-cho-them-hinh-vao-status-cu-hien-chi-moi-tren-mobile-1.jpg" alt="img" /> <font><img onerror="this.src='/images/waiting.gif';" > img <font alt="Facebook cho thêm hình vào Status cũ, hiện chỉ mới trên mobile" width="230"/></a>
Các bạn có thể thêm hình vào một status cũ, vốn trước đây chỉ có chữ mà thôi<a href="http://cdn.ken9x.yn.lt/upload/facebook-cho-them-hinh-vao-status-cu-hien-chi-moi-tren-mobile-2.jpg" alt="img" /> <font><img onerror="this.src='/images/waiting.gif';" > img <font alt="Facebook cho thêm hình vào Status cũ, hiện chỉ mới trên mobile" width="230"/></a>
<div style="text-align: right;font-style: italic;">25.11.2015 / 12:07
Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính