Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết phạm vi lãnh thổ của mỗi nước thường bao gồm những bộ phận nào ?

Phạm vi lãnh thổ của mỗi nước bao gồm.Phạm vi lãnh thổ của mỗi nước bao gồm ba bộ phận : vùng đất, vùng biển và vùng trời.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính

Ring ring