XtGem Forum catalog

Chính tả phân biệt gi / r / d

A) Ghi nhớ:– Gi và d không cùng xuất hiện trong một từ láy.– Những từ láy vần, nếu tiếng thứ nhất có phụ âm đầu là l thì tiếng thứ hai có phụ âm đầu là d (lim dim, lò dò, lai dai, líu díu,…)– Từ láy mô phỏng tiếng động đều viết r (róc rách, rì rào, réo rắt,…)– Gi và r không kết hợp với các tiếng có âm đệm. Các tiếng có âm đệm chỉ viết với d (duyệt binh, duy trì, doạ nạt, doanh nghiệp,…)– Tiếng có âm đầu r có thể tạo thành từ láy với tiếng có âm đầu b, c, k (gi và d không có khả năng này) (VD: bứt rứt, cập rập,…)– Trong từ Hán Việt, tiếng có thanh ngã (~), nặng (.) viết d; mang thanh hỏi (?), sắc (/) viết với gi. B) Bài tập thực hành:Bài tập 1: Điền gi/ d/ r : (Bài đã điền sẵn đáp án)dạy dỗ, dìu dắt, giáo dưỡng, rung rinh, giòn giã, dóng dả, rực rỡ, giảng giải, róc rách, gian dối, ròng rã. Bài tập 2: Điền d/ r/ gi : (Bài đã điền sẵn đáp án)–         Dây mơ rễ má.                          – Rút dây động rừng.–         Giấy trắng mực đen.                 – Giương đông kích tây.–         Gieo gió gặt bão.                         – Dãi gió dầm mưa.–         Rối rít tít mù.                             – Dốt đặc cán mai.–         Danh lam thắng cảnh. Bài tập 3: Tìm những từ ngữ có chứa tiếng rong, dong, giong để phân biệt sự khác nhau giữa chúng.–         Rong rêu, rong chơi.–         Củ dong, dong dỏng.–         Giong ruổi, trống giong cờ mở. Bài tập 4: Tìm 3-5 từ có chứa tiếng: gia, da, rả, giả, dã, rã, dán, gián, dang, giang, danh, giành, rành, dành, giao, dò, dương, giương, rương.*Đáp án:– Gia: gia đình, gia hạn, gia súc, gia tộc, gia vị, chuyên gia,…– Da: da bò, da diết, da mặt, da trời, cặp da,…– Rả: rả rích, cửa rả, cỏ rả, rôm rả,…– Giả: giả danh, giả dối, giả mạo, giả sử,giả thuyết, tác giả,…– Dã: dã chiến, dã man, dã ngoại, dã sử, dã tâm, dân dã, hoang dã,…– Rã: rã cánh, rã rời, rệu rã, ròng rã, rộn rã, tan rã,…– Dán: dán mắt, dán tem, băng dán, keo dán, gỗ dán,…– Gián: gián đoạn, gián điệp, gián tiếp, con gián,…– Dang: dang cánh, dang tay, dang chân, dở dang, …– Giang: giang hồ, giang sơn, giỏi giang, lạt giang,…– Danh: danh ca, danh lam thắng cảnh, danh mục, danh nhân, danh ngôn, danhsách,…– Giành: giành giật, giành nhau, tranh giành, giành độc lập,…– Rành: rành việc, rành mạch, rành rọt, rõ rành,…– Dành: để dành, dành dụm, dỗ dành, dành cho,…– Giao: giao ban, giao dịch, giao du, giao liên, giao thừa, giao ước,…– Dò: dò dẫm, dò hỏi, dò la, dò tin, dò xét, lò dò,…– Dương: dương cầm, dương gian, dương lịch, âm dương, du dương, đại dương,…– Giương: giương buồm, giương cung, giương mắt,giương cao ngọn cờ,…– Rương: Cái rương, rương quần áo, hòm rương,…

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính