Câu hỏi 7 - (Mục I Bài 6 - SGK Trang 41) Lịch sử 8

Nêu đặc điểm của đế quốc Đức và giải thích?Nêu đặc điểm của đế quốc Đức và giải thích?Hướng dẫn giải:Đặc điểm của đế quốc Đức là "chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến" Chủ nghĩa đế quốc Đức là "chủ nghĩa đế quốc quân phiệt, hiếu chiến" vì nước Đức chịu ảnh hưởng sâu sắc của truyền thống quân phiệt Phổ, đã thi hành chính sách đối nội, đối ngoại phản động, hiếu chiến : để cao chủng tộc Đức. đàn áp phong trào công nhân, truyền bá bạo lực, chạy đua vũ trang. Do kinh tế phát triển mạnh nhưng lại bị thua thiệt do ít thuộc địa, giới cầm quyền Đức hung hãn đòi dùng vũ lực chia lại thị trường thế giới.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính

XtGem Forum catalog