Polaroid

Câu hỏi 1 - (Mục II Bài học 5 - SGK Trang 37) Lịch sử 8

Những chính sách của công xã Pa- ri phục vụ quyền lợi cho ai?Những chính sách của công xã Pa- ri phục vụ quyền lợi cho ai?Hướng dẫn giải:Những chính sách của công xã Pa- ri phục vụ quyền lợi cho nhân dân lao động.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính