XtGem Forum catalog

Câu hỏi 1 - (Mục I Bài học 4 - SGK Trang 29 ) Lịch sử 8

Vì sao giới chủ lại thích sử dụng lao động trẻ em?Vì sao giới chủ lại thích sử dụng lao động trẻ em?Hướng dẫn giải:Giới chủ lại thích sử dụng lao động trẻ em vì  trẻ em càng ít tuổi thì sẽ bắt làm viêc nhiều hơn, lương thấp....dễ bóc lột hơn, chưa có tinh thần đấu tranh chống lại áp bức

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính