Các biện pháp hạn chế phát sinh tật, bệnh di truyền

Các biện pháp hạn chế phát sinh tật, bệnh di truyền. Có thể hạn chế phát sinh tật, bệnh di truyền ở người bằng các biện pháp sau :Có thể hạn chế phát sinh tật, bệnh di truyền ở người bằng các biện pháp sau :- Đấu tranh chống sản xuất, thử, sử dụng vũ khí hạt nhân, vũ khí hoá học và các hành  vi gây ô nhiễm môi trường.-  Sử dụng đúng quy cách các loại thuốc trừ sâu. diệt cò dại, thuốc chữa bệnh.- Hạn chế kết hôn giữa những người có nguy cơ mang gen gây các tật bệnh di truyền hoặc hạn chế sinh con của các cặp vợ chổng nói trên.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính

XtGem Forum catalog