XtGem Forum catalog

Bài tập 8 - Trang 101 - SGK Hóa học 8

Để chuẩn bị cho buổi thí nghiệm thực hành cần 20 lọ khí oxi, mỗi lọ có dung tích 100ml.8. Để chuẩn bị cho buổi thí nghiệm thực hành cần 20 lọ khí oxi, mỗi lọ có dung tích 100ml.a) Tính khối lượng kali pemangarat phải dùng, giả sử khí oxi thu được ở điều kiện tiêu chuẩn và bị hao hụt 10%.b) Nếu dùng kali clorat có thêm lượng nhỏ MnO­2 thì lượng kali clorat cần dùng là baonhiêu ? Viết phương trình hóa học và chỉ rõ điều kiện phản ứng.Hướng dẫn.  a) Thể tích oxi cần dùng là : img (lít).Số mol khí oxi là : img =0,099 (mol).Phương trình phản ứng :2KMnO4   img   K2MnO  +    MnO2      +     O22mol                                                   1moln mol                                              0,099 mol => n = img =0,198 (mol).Khối lượng Kali pemagarat cần dùng là :m =0,198. (39 + 55 + 64) =31,3 (g).b) Phương trình hóa học.  KClO3    img     2KCl       +       3O22.122,5 gam                             3.22,4 lítm gam                                       2,22 lítKhối lượng kali clorat cần dùng là :m = img (gam).                

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính