XtGem Forum catalog

Bài tập 4 - Trang 68 - SGK Hình học 12

Tính tích vô hướng của hai vectơ.4. Tính:a) img với img(3; 0; -6), img(2; -4; 0).b) img với img(1; -5; 2), img(4; 3; -5).Hướng dẫn giải:a)  img = 3.2 + 0.(-4) +(-6).0 = 6.b)  img = 1.4 + (-5).3 + 2.(-5) = -21.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính