Old school Swatch Watches

Bài tập 3 - Trang 101 - SGK Hóa học 8

Các oxit sau đây thuộc loại oxit axit hay oxit bazơ ? Vì sao ?3. Các oxit sau đây thuộc loại oxit axit hay oxit bazơ ? Vì sao ?                Na2O,  MgO, CO2, Fe2O3, SO2, P2O5Gọi tên các oxit đó.Hướng dẫn.+ Oxit axit : CO2 (cacbon đioxit), SO2 (lưu huỳnh đioxit), P2O5 (điphotpho pentaoxit). Vì các oxit của phi kim và có những axit tương ứng.+ Oxit bazơ : Na2O ( natri oxit),MgO(magie oxit), Fe2O3 (sắt III oxit). Vì các oxit là các oxit của kim loại và có những bazơ tương ứng.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính