Snack's 1967

Bài tập 2 - Trang 68 - SGK Hình học 12

Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.2. Cho ba điểm A = (1; -1; 1), B = (0; 1; 2), C = (1; 0; 1).Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC. Hướng dẫn giải:G là trọng tâm của tam giác ABC thì img     (*)Giả sử G(x; y; z) thì   img = (1 - x; -1 - y; 1 - z);                               img = (-x; 1 - y; 2 - z);                               img = (1 - x; -y; 1 - z);=> img = (2 - 3x; -3y; 4 - 3z)Do hệ thức (*), ta có :2 - 3x = 0 => x = img ; -3y = 0 => y = 0; 4 - 3z = 0 => z = img.Vậy img.Nhận xét : Trọng tâm G của tam giác ABC bằng trung bình cộng các tọa độ tương ứng của 3 đỉnh của tam giác.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính