XtGem Forum catalog

Bài tập 1 - Trang 89 - SGK Hình học 12.

1. Viết phương trình tham số của đường thẳng d trong các trường hợp.1. Viết phương trình tham số của đường thẳng d trong các trường hợp sau:a) d đi qua điểm M(5 ; 4 ; 1) có vec tơ chỉ phương img(2 ; -3 ; 1) ;b) d đi qua điểm A(2 ; -1 ; 3) và vuông góc với mặt phẳng (α) có phương trình:x + y - z + 5 = 0 ;c) d đi qua điểm B(2 ; 0 ; -3) và song song với đường thẳng ∆ có phương trình:                                          img  ;d) d đi qua hai điểm P(1 ; 2 ; 3) và Q(5 ; 4 ; 4).Hướng dẫn giải:a) Phương trình đường thẳng d có dạng: img, với t ∈ R.b) Đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (α): x + y - z + 5 = 0 nên có vectơ chỉ phương img(1 ; 1 ; -1) vì img là vectơ pháp tuyến của (α).Do vậy phương trình tham số của d có dạng:                      imgc) Vectơ img(2 ; 3 ; 4) là vectơ chỉ phương của ∆. Vì d // ∆  nên img cùng là vectơ chỉ phương của d. Phương trình tham số của d có dạng:                      imgd) Đường thẳng d đi qua hai điểm P(1 ; 2 ; 3) và Q(5 ; 4 ; 4) có vectơ chỉ phương img(4 ; 2 ; -1) nên phương trình tham số có dạng:                      img        

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính