Pair of Vintage Old School Fru

Bài tập 1 - Trang 112 - SGK Giải tích 12

1. Tính các tích phân sau:1. Tính các tích phân sau:a)img                    b) imgc)img                        d) imge)img                        g) img Hướng dẫn giải:a) img = img = imgb) img=img = imgimgc)img=imgd)imgimg  = imge)imgimgimgg)Ta có f(x) = sin3xcos5x là hàm số lẻ.Vì f(-x) = sin(-3x)cos(-5x) = -sin3xcos5x = f(-x) nên:         imgChú ý: Có thể tính trực tiếp bằng cách đặt x= -t hoặc biến đổi thành tổng

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính