Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Bài C8 trang 36 sgk Vật lí 9

C8. Một bếp điện hoạt động bình thường khi được mắc với hiệu điện thế 220V và khi đóC8. Một bếp điện hoạt động bình thường khi được mắc với hiệu điện thế 220V và khi đó bếp có điện trở 48,4 Ω. Tính công suất điện cảu bếp này.Trả lời:Công suất điện của bếp này là P = img = img =1000W.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính