Teya Salat

Bài C8 trang 123 sgk vật lí 9

Hãy trả lời câu hỏi nêu ra ở phần mở bài?C8. Hãy trả lời câu hỏi nêu ra ở phần mở bài?Hướng dẫn:Nếu Đông bỏ kính ra, ta nhìn thấy mắt bạn to hơn khi nhìn mắt bạn lúc đeo kính, vì kính của bạn ấy là thấu kính phân kì. Khi ta nhìn mắt bạn qua thấu kính phân kì, ta đã nhìn thấy ảnh ảo của mắt, nhỏ hơn mắt khi không đeo kính.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính