The Soda Pop

Bài C7 trang 123 sgk vật lí 9

Vận dụng kiến thức hình học,C7. Vận dụng kiến thức hình học, tính khoảng cách từ ảnh đén thấu kính và chiều cao của ảnh trong hai trường hợp ở C5 khi vật có chiều cao h =6mm.Hướng dẫn:Tam giác BB'I đồng dạng với tam giác OB'F' cho ta:img  => img  => img    => img =1,51 + img =1,5  =>  img   =0,5 = img  => img =2Tam giác OAB đồng dạng với tam giác OA'B', cho ta:img  (*)Ta tính tỉ số: img = img   =1 + img =1 + 2 =3Thay vào (*), ta có:img =3 => OA' =3. OA =3.8 =24 cm.img  =3 => A'B' =3. AB =3. 6 =18 mm.Vậy ảnh có độ cao là 3cm, khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là 24cm.+ Với thấu kính phân kì:Tam giác FB'O đồng dạng với tam giác IB'B, cho ta:img = imgTam giác OAB đồng dạng với tam giác OA'B', cho ta:img  = img   =1 + img =1 + imgimg=> OA = img OA = img .8 =4,8 cm. img = img = img =1 + img  =1 + img = img=> A'B' = img AB = img .6 =3.6mm =0,36 cm.Vậy ảnh cao 0,36 cm và cách thấu kính 4,8 cm.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính