XtGem Forum catalog

Bài C5 trang 36 sgk Vật lí 9

C5. Xét trường hợp đoạn mạch có điện trở R, hãy chứng tỏ rằng công suất điện củaC5. Xét trường hợp đoạn mạch có điện trở R, hãy chứng tỏ rằng công suất điện của đoạn mạch được tính theo công thức P = I2R = img.Trả lời:Trường hợp đoạn mạch có điện trở R, ta có P =UI mà U =IR, suy ra P =IR.I = I2R.Mặt khác, ta có P =UI, mà I = img => p =U.img = img.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính