Bài C5 trang 132 sgk vật lý 9

Nếu có một kính lão, làm thế nào để biết đó là thấu kính hội tụ ?C5. Nếu có một kính lão, làm thế nào để biết đó là thấu kính hội tụ ?Bài giải:Muốn thử xem kính lão có phải là thấu kính hội tụ hay không, ta có thể xem kính đó có khả năng cho ảnh ảo lớn hơn vật hoặc cho ảnh thật hay không.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính

Pair of Vintage Old School Fru