Bài C5 trang 123 sgk vật lí 9

Đặt vật AB trước một thấu kínhC5. Đặt vật AB trước một thấu kính có tiêu cự f=12cm. Vật AB cách thấu kính một khoảng d =8cm, A nằm trên trục chính. Hãy dựng ảnh A'B' của AB. Dựa vào hình vẽ để nêu nhận xét về độ lớn của ảnh so với vật trong hai trường hợp:+ Thấu kính là hội tụ.+ Thấu kính là phân kì.Hướng dẫn:+ Thấu kính là hội tụ: Ảnh của vật AB (hình 45.4) tạo bởi thấu kính hội tụ lớn hơn vật.img+ Thấu kính là phân kì: Ảnh của vật AB(hình 45.5) tạo bởi thấu kính phân kì nhỏ hơn vật.img

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính

Disneyland 1972 Love the old s