Bài C4 trang 122 sgk vật lí 9

Trên hình 45.2 cho biếtC4. Trên hình 45.2 cho biết vật AB được đặt vuông góc với trục chính của thấu kính phân kì có tiêu cự f =12cm. Điểm A nằm trên trục chính và cách quang tâm O một khoảng OA =24cm.+ Hãy dưng ảnh A'B' của vật AB tạo bởi thấu kính đã cho.+ Dựa vào hình vẽ, hãy lập luận để chứng tỏ rằng ảnh này luôn nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính.imgHướng dẫn:Ảnh A'B' của vật AB tạo bởi thấu kính đã cho:img+ Ta dựa vào tia đi song song trục chính và tia đi qua quang tâm để dựng ảnh A'B' của AB. Khi tịnh tiến AB luôn vuông góc với trục chính thì tại mọi vị trí, tia BI luôn không đổi, cho tia ló IK cũng không đổi. Do đó tia BO luôn cắt tia IK kéo dài tại B' nằm trong đoạn FI. Chính vì vậy, ảnh A'B' luôn nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính

Disneyland 1972 Love the old s