Bài C3 trang 34 sgk Vật lí 9

C3. Một dụng cụ điện hoạt động càng mạnh thì công suất của nó càng lớn. Hãy choC3. Một dụng cụ điện hoạt động càng mạnh thì công suất của nó càng lớn. Hãy cho biết:+ Một bóng đèn có thể lúc sáng mạnh, lúc sáng yếu thì trong trường hợp nào bóng đèn đó có công suất lớn hơn?+ Một bếp điện được điều chỉnh lúc nóng nhiều hơn, lúc nóng ít hơn thì trong trường hợp nào bếp có công suất nhỏ hơn?Trả lời:Một dụng cụ điện hoạt động  càng mạnh thì công suất của nó càng lớn. Hãy cho biết:+ Cùng một bóng đèn, lúc sáng mạnh thì có công suất lớn hơn lúc sáng yếu.+ Cùng một bếp điện, lúc nóng ít hơn thì có công suất nhỏ hơn.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính

Polly po-cket