XtGem Forum catalog

Bài C3 trang 134 sgk vật lý 9

Qua kính lúp có ảnh thật hay ảo ? To hay nhỏ hơn vật ?C3. Qua kính lúp có ảnh thật hay ảo ? To hay nhỏ hơn vật ?Bài giải:Qua kính lúp có ảnh ảo, to hơn vật.

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính