XtGem Forum catalog

Bài C3 trang 122 sgk vật lí 9

Dựa vào kiến thức đã học ở bài trước..C3. Dựa vào kiến thức đã học ở bài trước, hãy nêu cách dựng ảnh của vật AB qua thấu kính phân kì, biết AB vuông góc với trục chính, A nằm trên trục chính.Hướng dẫn:Muốn dựng ảnh của vật AB qua thấu kính phân kì, AB vuông góc với trục chính, A nằm trên trục chính ta làm như sau:+ Dựng ảnh  B' của B qua thấu kính, ảnh này là điểm đồng quy khi kéo dài chùm tia ló.+ Từ B' hạ vuông góc xuống trục chính của thấu kính, cắt trục chính tại đâu thì đó chính là ảnh A' của điểm A+ A'B' là ảnh của vật AB tạo bởi thấu kính phân kì

Like , comment là động lực cho chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn

Twitter Facebook Google+


Tìm Kiếm
Chuyên mục chính